BPK ČR - Banka pupečníkové krve České Republiky
           
koláž

NF Kapka naděje

Banka pupečníkové krve ČR pod křídly Kapky naděje

Po vzájemné dohodě, počínaje dnem 1. 10. 2004, začal činnost Banky pupečníkové krve ČR podporovat nadační fond Kapka naděje. K tomuto spojení vedly představitele obou subjektů podobné cíle - pomáhat nemocným, a především dětem postiženým zhoubnými hematologickými a jinými vážnými onemocněními.

Kdo je Kapka naděje?

Nadační fond Kapka naděje byl založen v srpnu 2000 paní Vendulou Svobodovou, kterou k tomuto kroku přivedla osobní tragická zkušenost. Za období, které uplynulo od jeho vzniku, se nadační fond profiloval jako důvěryhodná a nanejvýš potřebná instituce. Podařilo se mu navázat řadu kontaktů, vzbudit zájem velkého počtu institucí a firem o dlouhodobou spolupráci a vstoupit do povědomí široké veřejnosti.
Cílem nadačního fondu je kromě nově navázané spolupráce s Bankou pupečníkové krve trvale podporovat Kliniku dětské hematologie a onkologie  ve FN Motol a nemocnice po celé ČR v následujících oblastech:

  • Pomoc při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod (nákup potřebných přístrojů a vybavení)
  • Pomoc v oblasti psychosociální péče (zlepšování prostředí v nemocnici, organizování akcí pro nemocné děti, ozdravné pobyty atd.)
  • Pomoc při financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační jednotky (získání dotace od státu, nákup přístrojového vybavení)
  • Podpora vědeckých aktivit (poskytování prostředků na výzkum nových léků, podpora vzdělávání pracovníků)

Více informací o NF Kapka naděje na www.kapkanadeje.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27 70 02 77 / 0100

UCB, a.s.
číslo účtu: 44 44 44 44 44 / 0400

ČSOB, a.s.
číslo účtu: 419 400 003 / 0300developed by NetSystems
© 1998 - 2024 Banka pupečníkové krve České republiky