BPK ČR - Banka pupečníkové krve České Republiky
           
koláž

Odborné publikace

Succesfull HLA-identical sibling cord blood transplantation in a 6-year-old boy with leukocyte adhesion deficiency syndrome; Starý, Jan; Bartůňková, Jiřina; Kobylka, Petr; Vávra, V.; Hrušák, O.; Calda, P.; Král, V.; Svorc, K.; In:Bone Marrow Transplantation. 18(1): s. 249-252; 1996. IF: 2.041.

Úspěšná transplantace pupečníkové krve u chlapce se syndromem deficience leukocytárních integrinů; Starý, Jan; Kobylka, Petr; Vávra, V.; Bartůňková, Jiřina; Král. V.; Calda, P.; Hrušák, O.; In:Časopis Lékařů českých. 135(21): s. 695-698; 1996.

Backtracking of hyperdiploid ALL and T- ALL into cord blood; Jan Zuna1, Zuzana Prouzova1, Tomas Kalina1, Libuse Lizcova2, Katerina Muzikova1, Sarka Rahmatova3, Jules P. P. Meijerink4, Jan Trka1

Program transplantací kmenových buněk krvetvorby u dětí na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol-od fetálních jater k pupečníkové krvi; Sedláček P.,, Formánková R., Keslová P., Mejstříková E., Kobylka P., Hrubá A., fales I., Rahmatová Š., Sieglová Z., Hubáček P., Vávra V., Šrámková L., Komrska V., Trka J., Starý ; Česko-slovenská pediatrie

Transplantace pupečníkovou krví-alternativa pro děti i dospělé; SedláčekP., Formánková R., Keslová P., Kobylka P.,rahmatová Š., Fales I., Žižková H., Dobrovolná M., Starý J.; XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd

Banka pupečníkové krve ČR; Rahmatová Š., Tomková J., podzimková K., Vápeníková O., Reitzpiesová J., Fales I., Kobylka P., Kolaříková I., Kuříková M.developed by NetSystems
© 1998 - 2024 Banka pupečníkové krve České republiky