BPK ČR - Banka pupečníkové krve České Republiky
           
koláž

Historie banky

Transplantační program dospělých i dětských pacientů si vynutil již v osmdesátých letech vybudování kryobank pro uchovávání autologních štěpů kostní dřeně, v posledních letech i kmenových buněk krvetvroby z periferní krve.

Úzká spolupráce Ústavu hematologie a krevní transfuze a 2. dětské kliniky FN Motol v Praze s 2. gynekologicko porodnickou klinikou 1. LF UK v Praze umožnila od prosince 1993 získávat zkušenosti s odběrem pupečníkové krve. Od jara 1994 bylo zahájeno cílené sledování rodiny pacienta s těžkým vrozeným syndromem imunodeficience - LAD. V srpnu 1994 byla při porodu zdravého sourozence odebrána PK, vyšetřena a kryokonzervována. Tím byla zahájena činnost příbuzenské části naší banky. Pacient prodělal v průběhu podzimu náročnou přípravu, transplantován byl počátkem listopadu 1994. Potransplantační průběh byl sice komplikovaný, avšak úspěšný. V současné době je pacient bez známek základního onemocnění (České tranplantace PK). Počáteční fáze rozvoje BPK-ČR byla umožněna díky grantu IGA Ministerstva zdravotnictví

Od podzimu 1996 byl zahájen systematický výběr dárkyň a odběr PK do nepříbuzenské části banky. Byly vypracovány standardní operační postupy (SOP) pro všechny fáze manipulace s PK, s dodržením všech doporučení projektu EUROCORD (později také NETCORD).
V průběhu roku 1997 byla zahájena spolupráce s pracovišti v Brně a v Hradci Králové. Obě tato centra mají letité zkušenosti s manipulací hemopoetické tkáně pro klinické transplantační použití a jsou metodicky i přístrojově vybavena pro tuto činnost. Pražské centrum poskytlo oběma pracovištím své zkušenosti a SOP, které jsou podkladem pro vysoký stupeň standardizace všech pracovních postupů, což je jedna z podmínek uznání kvality celého projektu a podmínkou pro akreditaci jednotlivých pracovišť (FACT-NETCORD). V této době se také podařilo navázat partnerství s prvním velkým sponzorem BPK-ČR, firmou Český Telekom a to prostřednictvím sdružení HAIMA. Začala nová fáze projektu. Je jen správné zde zmínit, že existence projektu by nebyla možná bez maximální podpory mateřského ústavu vedoucího pracoviště, tedy Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v Praze, která trvá doposud. HAIMU v průběhu doby nahradil Nadační fond Umbilicus.developed by NetSystems
© 1998 - 2024 Banka pupečníkové krve České republiky