BPK ČR - Banka pupečníkové krve České Republiky
           
koláž

Organizace a struktura

Vedoucím pracovištěm projektu je Oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.

Pracoviště zařazená do systematické práce v rámci projektu BPK ČR můžeme rozdělit do čtyř základních skupin:

Zpracovatelská pracoviště

pracoviště kryokonzervující štěpy a zodpovědná za agendu štěpů

  • Oddělení buněčné terapie ÚHKT

Registry

pracoviště prostřednictvím kterého se údaje o štěpech dostávají k transplantačním centrům

  • Český registr dárců krvetvorné tkáně, IKEM

Laboratoře

ostatní úzce spolupracující pracoviště,  převážně laboratorního charakteru

  • HLA centrum Praha, Institut klinické a experimentální medicíny

Odběrová pracoviště - porodnice

  • Česká Lípa - Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
  • Praha - Gynekologicko-porodnické oddělení, Thomayerova nemocnice
  • Slaný Gynekologicko-porodnické oddělení, Městská nemocnice Slaný
     

 developed by NetSystems
© 1998 - 2024 Banka pupečníkové krve České republiky