BPK ČR - Banka pupečníkové krve České Republiky
           
koláž

Historie transplantací PK

 

 První odběry a transplantace pupečníkové krve ve světě

Historie transplantací pupečníkové krve (PK) v klinické praxi začala roku 1988. V pařížské nemocnici Sv. Ludvíka byla poprvé a úspěšně transplantována dětská pacientka s Fanconiho anemií buňkami PK od sourozence. Transplantaci předcházela dlouhodobá spolupráce pařížského centra prof. Eliane Gluckmanové a prof. Hala E. Broxmeyera z Indiana University v Indianapolis. V následujících letech přibývalo dětských transplantací PK velmi rychle, a to jak příbuzenských, t.j. mezi sourozenci, tak i nepříbuzenských z bank pupečníkových krví.odberovy-vak

Úzká spolupráce Ústavu hematologie a krevní transfuze a 2. dětské kliniky FN Motol v Praze s 2. gynekologicko porodnickou klinikou 1. LF UK v Praze umožnila od prosince 1993 získávat zkušenosti s odběrem pupečníkové krve. Od jara 1994 bylo zahájeno cílené sledování rodiny pacienta s těžkým vrozeným syndromem imunodeficience - LAD. V srpnu 1994 byla při porodu zdravého sourozence odebrána PK, vyšetřena a kryokonzervována. Pacient prodělal v průběhu podzimu náročnou přípravu, transplantován byl počátkem listopadu 1994. Potransplantační průběh byl sice komplikovaný, avšak úspěšný. V současné době je pacient bez známek základního onemocnění ("První transplantace pupečníkové krve u nás").

Transplantační centra v Evropské unii (ale nejenom z ní) se v 90tých letech sdružila v rámci dlouhodobého projektu Evropské unie EUROCORD (I. a nyní II.), který koordinuje prof. E. Gluckmanová. Tento projekt pokrývá komplexně celou problematiku PK, počínaje výběrem pro dárcovství, přes vyšetřování štěpu až po klinické použití s následným sledováním transplantovaného pacienta, ale větší důraz je přeci jen kladen na klinickou část. Česká republika byla prakticky od počátku přítomna v projektu EUROCORD prostřednictvím 2 pracovišť - 2. dětské kliniky FN Motol (Oddělení dětské hematologie s transplantační jednotkou) a Oddělení zpracování krvetvorné tkáně ÚHKT (tedy vedoucí laboratoří BPK-ČR).

Banky pupečníkové krve

Po provedení první transplantace pupečníkové krve (PK) na světě v roce 1988, se začal tento typ transplantace krvetvorné tkáně poměrně rychle šířit. Zpočátku se jednalo hlavně o transplantace příbuzenské, t.j. převážně mezi sourozenci, později i o nepříbuzenské. Nepříbuzenská trasplantace PK se může provést pouze za předpokladu, že se nalezne někde ve světě vhodný štěp shodný nebo s minimálními rozdíly v HLA antigenech - tkáňových znacích (viz. Trocha teorie). Proto začaly vznikat banky pupečníkové krve, které shromažďují krev zbylou v pupečníku a placentě po porodu dítěte darovanou zdravými matkami při porodu zdravých dětí.

Nejrozsáhlejší banka PK v současnosti pracuje při New York Blood Center, kde prof. Pablo Rubinstein shromáždil již téměř dvě desítky tisíc HLA typizovaných štěpů. Nejrozsáhlejšími bankami v Evropě jsou CBB Milano a Duesseldorf.

Každý štěp PK je vyšetřen a charakterizován obdobně jako dárce kostní dřeně a v co nejkratší době po porodu kryokonzervován a dále uchováván při teplotě kapalného dusíku (-196° C). Ve zmrazeném stavu čeká na použití k nepříbuzenské transplantaci.

Štěpy PK se standardně uvádějí v registrech dárců kostní dřeně nebo ve specializovaných registrech, jako je například Netcord. Zájem transplantačních center má stoupající tendenci.
Banky pupečníkové krve se sdružují v rámci různých projektů a více, či méně organizovaných skupin s cílem dosáhnout standardního způsobu zpracování a uchovávání štěpů, stejně tak jako jejich zlepšit dostupnost tchto štěpů. Nedílnopu součástí těchto snah je akreditační řízení, kterým by každé pracoviště mělo projít.

 

České transplantace

Transplantace pupečníkové krve v ČR se odehrávají zatím pouze ve FN Motol a to u dětských pacientů (světově lze provádět transplantace i u dospělých dárců). Pupečníková krev u všech zde uváděných transplantací pochází z příbuzenské nebo nepříbuzenské části BPK-ČR nebo ze zahraničních bank pupečníkové krve a v takovém případě byla dovezena, uskladněna a připravena k transplantaci Oddělením buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Pokud proběhla nebo proběhne transplantace pupečníkové krve mimo BPK-ČR a ÚHKT, je možné , že se o ní nedozvíme a proto nebude ve výčtu uvedena.

K dnešnímu dni (1994 – 2008) bylo provedeno na území ČR podle našich informací 23 transplantací pupečníkové krve:

  • 6 x byl dárcem zdravý sourozenec
    • z toho 3x byla podána současně s pupečníkovou krví i kostní dřeň od zdravého sourozence
  • 17x byla použita pupečníková krev anonymních dárců 
    • Cord Blood Bank Milano 3x, Dusseldorf 4x, Barcelona 1x, Sydney 1x, ČR 1x, New York 4x, Francie 2x, Ženeva 1x, Portland (USA) 1x, Leiden 2x
    • 8 proběhlo z aposledních 12 měsíců

 developed by NetSystems
© 1998 - 2024 Banka pupečníkové krve České republiky