BPK ČR - Banka pupečníkové krve České Republiky
           
koláž

Mezinárodní spolupráce

CBANK

V letech 2000 – 2003 byla BPK-ČR (respektive ÚHKT) členem mezinárodního řešitelského týmu projektu "CBANK - Implementation of a Cord Blood Allocation Network" v rámci 5. rámcového programu EU.

Tento grantový projekt měl za cíl zajistit komunikaci jak mezi jednotlivými bankami pupečníkové krve v Evropě, tak i s významnými pracovišti celosvětově. Kromě toho se zaměřil na standardizaci postupu zpracování a akreditaci jednotlivých pracovišť podle FACT-NETCORD pravidel. Cílem byla i standardizace nabízení štěpů PK prostřednictvím sdružení (projektu) NETCORD.

NETCORD

BPK ČR je součástí prestižního sdružení Netcord. Projekt Netcord vznikl z potřeby snazšího vyhledávání štěpů pupečníkové krve a z potřeby rychlého umístění nabídky nových štěpů. Jako ideální prostředí byl zvolen Internet.

Aktuálně zařazená pracoviště můžete nalézt na stránkách Netcordu. Základní údaje o svých štěpech uvolňují tato pracoviště do centrální databáze, v níž je možné přes internet vyhledávat potřebný štěp a v případě úspěšného vyhledání se napojit přímo na příslušnou CBB a zrealizovat dovyšetření štěpu, je-li potřeba, případně jeho transport atd.

Postupem času se v rámci Netcordu začaly i diskutovat otázky standardizace zpracování PK a nutnost akreditace jednotlivých pracovišť, která by tuto standardizaci zajišťovala. Důsledkem byla dohoda o akreditačním řízení na základě podmínek americké FACT (FACHT) a akreditace probíhají pod hlavičkou FACT-Netcord.

Netcord se tak stal prostředím pro zajištění kvality, ale i pro diskusi o problémech zpracování a skladování pupečníkových krví, ale také do určité míry exkluzivním klubem.

EUROCORD

Současným prostředím pro diskusi je projekt EU Eurocord (Eurocord II) pod vedením prof. E. Gluckmanové. Hlavním tématem projektu je klinické využití štěpů pupečníkové krve.

Česká strana je pravidelně zvána na pracovní setkání Eurocordu, kde máme možnost referovat o postupu v budování Banky pupečníkové krve České republiky a zároveň získávat informace a doporučení, vyplývající z analýz dat celého projektu.developed by NetSystems
© 1998 - 2024 Banka pupečníkové krve České republiky