BPK ČR - Banka pupečníkové krve České Republiky
           
koláž

04.03.2012 :: Podpora ESF pro Banku pupečníkové krve ČR a oddělení buněčné terapie


V  roce  2009 začal pracovní tým BPK ČR připravovat projekt Zvyšování adaptability pracovníků Oddělení buněčné terapie ve znalostní ekonomice - vzdělávání v transferu technologií, zakládání spin-off firem, řízení vědy a výzkumu a další profesní vzdělávání, který měl zajistit odborníkům BPK ČR pracujícím v rámci Oddělení buněčné trapie při UHKT, toto vzdělávání. Díky této dotaci mohli naši odborníci vycestovat do zahraničí na největší světové kongresy, kurzy a stáže, týkající se pupečníkové krve, ale i dalších důležitých témat.
Díky této podpoře přinášíme do České republiky nejnovější technologie, které mohou rozšíit využití kmenových buněk pupečníkové krve a pomoci tak zachránit více lidských životů.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 


 developed by NetSystems
© 1998 - 2024 Banka pupečníkové krve České republiky