BPK ČR - Banka pupečníkové krve České Republiky
           
koláž

15.04.2010 :: Rozovor s Petrou Jahnovou z porodnice v České Lípě

Staly jste se porodnicí roku v odběrech pupečníkové krve, co to pro Vás znamená, jak pro oddělení, tak pro Vás samotnou, jako staniční sestru?
Myslím, že mluvím za všechny porodní asistentky z naší porodnice, které se na odběrech podílejí, když řeknu, že nás to opravdu velmi těší a jsme na získané ocenění velmi hrdé. Důkazem toho je, že jsme záchranářskou vestu a šerpu vystavily ve vstupním filtru porodního sálu, kde prochází nejvíce maminek. Ale je to spíš otázka pocitů a vědomí, že jsme nejlepší.
 
V čem myslíte, že spočívá Váš úspěch, proč se Vám v odběrech tak daří?
Především nás odebírání opravdu baví, a to již od samého začátku. Snažíme se oslovit každou maminku, která k nám přijde rodit, a pokud to jde, tak odběr udělat. Od počátku vymýšlíme způsoby, jak by se daly odběry zlepšovat, „vychytáváme mouchy“, zapojeny jsou všechny porodní asistentky na porodním sále. Za šest let, co odběry provádíme, je již nepovažujeme za něco výjimečného, ale naopak odběr považujeme za součást porodu.
 
Kolik let se Vy sama věnujete odběrům pupečníkové krve?

V českolipské porodnici pracuji od roku 2003, v roce 2004 se u nás začaly odběry provádět, takže se jim věnuji 5 let.
 
V čem vidíte v současnosti největší problém při odběrech pupečníkové krve?
Co se týče naší porodnice, tak problémy nemáme, odběry provádíme vždy, když je to možné. Problémem je pro nás snad jen nižší porodnost, kterou zaznamenáváme zrovna v této dob, tu ale bohužel neovlivníme.

Převažují maminky, které jsou ochotné darovat nebo maminky, které si chtějí uchovat pupečníkovou krev pro vlastní potřebu?
Jednoznačně převažují odběry pro BPK ČR, komerčních odběrů je opravdu velmi minimální množství, u nás se jich udělalo za celou dobu jejich existence pouze 12.

Jak vidíte informovanost maminek o otázkách dárcovství pupečníkové krve?
U nás je - myslím - velká, maminky mají možnost dozvědět se o dárcovství pupečníkové krve již během těhotenství, a to při sepisování porodopisu, kdy od nás dostanou letáček BPK, poté na předporodním kurzu a nakonec, když přijdou.


 developed by NetSystems
© 1998 - 2024 Banka pupečníkové krve České republiky